Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 07/16/20 in Posts

  1. 1 point
    Nand SSD? Dat is een hele andere SSD als ik in de computer. Lijkt wel een omgekeerde geheugen module oid. Even op googlen, weer leerzaam
  2. 1 point
    goedemorgen ik ben hans en kom uit twente 62 jaar oud mij hobby is mij werk en hoop veelplezierte hebben hier groetjes
  3. 1 point
This leaderboard is set to Amsterdam/GMT+02:00
×
×
  • Create New...