Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 09/10/19 in all areas

  1. 1 point
    Beste Sed, Leuk dat je deze boeken hebt, maar er wordt ontelbare keren gezegd op dit forum dat er geen illegale content gedeeld of aangeboden mag worden. Bovendien was de vraag naar deze boeken gesteld in Maart 2017 (dus inmiddels 2.5 jaar geleden). Lijkt me dat dit lid inmiddels de boeken ook wel zal hebben.
This leaderboard is set to Amsterdam/GMT+01:00
×
×
  • Create New...