Jump to content
Sign in to follow this  
petie

JAVA - namen sorterenRecommended Posts

hey

Ik heb hulp nodig bij het maken van een java programma. De bedoeling is dat de gebruiker 4 namen invoert. Het programma moet de namen (alfabetisch) sorteren, en bepalen welke naam er eerst komt.

class Namen{

public String naam(String n1, String n2, String n3, String n4){

}

}

Ik weet niet hoe ik eraan moet beginnen.

Alvast bedankt.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

 • Similar Content

  • By ronronron
   ik schaak op internet bij FICS en gebruik java 7Dhiervoor.
   de update van java 8. belet dat fics opstart als normaal ,wel kan je iedere keer toestemming geven om een uitzondering e maken. hoe kan je dit voorkomen .
   eerst kon je bij de update van java bij beveiliging de schuif naar beneden zetten ,bij nieuwe update gaat dit niet meer
   wie weet raad
  • By mummy
   Op mijn laptop heb ik windows 8.1 64 bit staan. De java versie die op deze laptop is geïnstalleerd is echter een 32 bit versie. Maakt dit uit? Ondanks dat het merendeel van de programma's 64 bit versies zijn, staan er nog twee 32 bit programma's geïnstalleerd. Mijn Microsoft word is volgens mij ook 32 bit.
   Op de java website kan je drie versies voor windows installeren.
   Windows online(32 bit)
   Windows offline (32 bit)
   Windows offline (64 bit)
   Graag hoor ik welke versie ik het best kan instaleren. Is er bovendien nog verschil tussen de online en offline versie?
   Alvast bedankt!
  • By Sellig007
   ik wou graag minecraft spelen ( crack versie ) maar als ik het opstart en me inlog komt er iets raars in mijn map waar ik het heb opgeslagen. een kladblok bestand met allemaal dingen op dat ik niet versta. Kan iemand helpen
   Hier heb je zo een voorbeeld ervan:
   #
   # A fatal error has been detected by the Java Runtime Environment:
   #
   # EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION (0xc0000005) at pc=0x0000000069daf5bf, pid=3204, tid=1712
   #
   # JRE version: 7.0_21-b11
   # Java VM: Java HotSpot 64-Bit Server VM (23.21-b01 mixed mode windows-amd64 compressed oops)
   # Problematic frame:
   # C [aticfx64.dll+0x2f5bf] GetKtProcAddress+0xfaf
   #
   # Failed to write core dump. Minidumps are not enabled by default on client versions of Windows
   #
   # If you would like to submit a bug report, please visit:
   # http://bugreport.sun.com/bugreport/crash.jsp
   # The crash happened outside the Java Virtual Machine in native code.
   # See problematic frame for where to report the bug.
   #
   --------------- T H R E A D ---------------
   Current thread (0x00000000003cc800): JavaThread "main" [_thread_in_native, id=1712, stack(0x0000000002470000,0x0000000002570000)]
   siginfo: ExceptionCode=0xc0000005, reading address 0x0000000000000144
   Registers:
   RAX=0x0000000069e07200, RBX=0x00000000022512f0, RCX=0x0000000000000000, RDX=0x000000000000000a
   RSP=0x000000000256dfb0, RBP=0x000000000256eb20, RSI=0x00000000022512f0, RDI=0x00000000022553f0
   R8 =0x0000000000000000, R9 =0x0000000000000000, R10=0x00000000000001af, R11=0x0000000000000001
   R12=0x0000000000000028, R13=0x000000000256ef50, R14=0x0000000000000001, R15=0x00000000ffffffff
   RIP=0x0000000069daf5bf, EFLAGS=0x0000000000010206
   Top of Stack: (sp=0x000000000256dfb0)
   0x000000000256dfb0: 0000000000000003 00000000022512f0
   0x000000000256dfc0: 00000000022512f0 0000000000040bf0
   0x000000000256dfd0: 0000000000000000 0000000069dad2ab
   0x000000000256dfe0: 00000000400000c0 00000000022512f0
   0x000000000256dff0: 0000000000000000 000000000256eb20
   0x000000000256e000: 000000000256e030 0000000000000960
   0x000000000256e010: 000000000256e018 00000000400000c0
   0x000000000256e020: 000000000256e030 0000000000000960
   0x000000000256e030: 088d000000000001 000000000000000a
   0x000000000256e040: 0000000700000008 0000073b0000027c
   0x000000000256e050: 0000000100000001 0000000100008bc3
   0x000000000256e060: 000007fc00001f9d e2f3210700000001
   0x000000000256e070: 00f7ff3f000001ba 0a43f76d90eef8e8
   0x000000000256e080: 8406240000000000 000000000000000b
   0x000000000256e090: 4000000404000000 0000068300024081
   0x000000000256e0a0: 0000406053480901 1886000070000000
   Instructions: (pc=0x0000000069daf5bf)
   0x0000000069daf59f: 15 ac 8c 02 00 48 8b f8 48 85 c0 74 7d 48 8b 4e
   0x0000000069daf5af: 28 8b 56 18 48 8d 05 46 7c 05 00 48 89 5c 24 38
   0x0000000069daf5bf: 8b 99 44 01 00 00 48 89 77 10 48 89 07 89 57 08
   0x0000000069daf5cf: 48 8b 46 28 8b 88 50 01 00 00 33 f6 89 4f 6c 48
   Register to memory mapping:
   RAX=0x0000000069e07200 is an unknown value
   RBX=0x00000000022512f0 is an unknown value
   RCX=0x0000000000000000 is an unknown value
   RDX=0x000000000000000a is an unknown value
   RSP=0x000000000256dfb0 is pointing into the stack for thread: 0x00000000003cc800
   RBP=0x000000000256eb20 is pointing into the stack for thread: 0x00000000003cc800
   RSI=0x00000000022512f0 is an unknown value
   RDI=0x00000000022553f0 is an unknown value
   R8 =0x0000000000000000 is an unknown value
   R9 =0x0000000000000000 is an unknown value
   R10=0x00000000000001af is an unknown value
   R11=0x0000000000000001 is an unknown value
   R12=0x0000000000000028 is an unknown value
   R13=0x000000000256ef50 is pointing into the stack for thread: 0x00000000003cc800
   R14=0x0000000000000001 is an unknown value
   R15=0x00000000ffffffff is an unallocated location in the heap
   Stack: [0x0000000002470000,0x0000000002570000], sp=0x000000000256dfb0, free space=1015k
   Native frames: (J=compiled Java code, j=interpreted, Vv=VM code, C=native code)
   C [aticfx64.dll+0x2f5bf] GetKtProcAddress+0xfaf
   Java frames: (J=compiled Java code, j=interpreted, Vv=VM code)
   j org.lwjgl.opengl.WindowsPeerInfo.nChoosePixelFormat(JIILorg/lwjgl/opengl/PixelFormat;Ljava/nio/IntBuffer;ZZZZ)I+0
   j org.lwjgl.opengl.WindowsPeerInfo.choosePixelFormat(JIILorg/lwjgl/opengl/PixelFormat;Ljava/nio/IntBuffer;ZZZZ)I+15
   j org.lwjgl.opengl.WindowsDisplay.createWindow(Lorg/lwjgl/opengl/DrawableLWJGL;Lorg/lwjgl/opengl/DisplayMode;Ljava/awt/Canvas;II)V+196
   j org.lwjgl.opengl.Display.createWindow()V+71
   j org.lwjgl.opengl.Display.create(Lorg/lwjgl/opengl/PixelFormat;Lorg/lwjgl/opengl/Drawable;Lorg/lwjgl/opengl/ContextAttribs;)V+72
   j org.lwjgl.opengl.Display.create(Lorg/lwjgl/opengl/PixelFormat;)V+12
   j org.lwjgl.opengl.Display.create()V+7
   j com.pokeemu.client.graphics.A.Oo0000()Z+36
   j com.pokeemu.client.graphics.A.øO0000()Lcom/pokeemu/client/graphics/A;+9
   j com.pokeemu.client.Client.<init>()V+912
   j com.pokeemu.client.Client.main([Ljava/lang/String;)V+321
   v ~StubRoutines::call_stub
   --------------- P R O C E S S ---------------
   Java Threads: ( => current thread )
   0x000000000a236000 JavaThread "ScheduledThreadPool-1" [_thread_blocked, id=4628, stack(0x000000000b4a0000,0x000000000b5a0000)]
   0x000000000a185000 JavaThread "Java2D Disposer" daemon [_thread_blocked, id=4368, stack(0x000000000b2c0000,0x000000000b3c0000)]
   0x000000000a072000 JavaThread "SleepFixer" daemon [_thread_blocked, id=5732, stack(0x000000000b110000,0x000000000b210000)]
   0x000000000a11a000 JavaThread "DeadLockDetector" daemon [_thread_blocked, id=1700, stack(0x000000000af90000,0x000000000b090000)]
   0x000000000870c000 JavaThread "Service Thread" daemon [_thread_blocked, id=896, stack(0x0000000009d60000,0x0000000009e60000)]
   0x0000000008701800 JavaThread "C2 CompilerThread1" daemon [_thread_blocked, id=3736, stack(0x0000000009ad0000,0x0000000009bd0000)]
   0x00000000086f8000 JavaThread "C2 CompilerThread0" daemon [_thread_blocked, id=5964, stack(0x0000000009440000,0x0000000009540000)]
   0x00000000086f6800 JavaThread "Attach Listener" daemon [_thread_blocked, id=2720, stack(0x0000000009960000,0x0000000009a60000)]
   0x00000000086f5000 JavaThread "Signal Dispatcher" daemon [_thread_blocked, id=3556, stack(0x0000000009770000,0x0000000009870000)]
   0x000000000866e000 JavaThread "Finalizer" daemon [_thread_blocked, id=5624, stack(0x0000000009580000,0x0000000009680000)]
   0x0000000008665000 JavaThread "Reference Handler" daemon [_thread_blocked, id=3484, stack(0x00000000092b0000,0x00000000093b0000)]
   =>0x00000000003cc800 JavaThread "main" [_thread_in_native, id=1712, stack(0x0000000002470000,0x0000000002570000)]
   Other Threads:
   0x000000000865e000 VMThread [stack: 0x00000000090c0000,0x00000000091c0000] [id=2848]
   0x0000000008717000 WatcherThread [stack: 0x0000000009c60000,0x0000000009d60000] [id=3792]
   VM state:not at safepoint (normal execution)
   VM Mutex/Monitor currently owned by a thread: None
   Heap
   PSYoungGen total 33792K, used 24848K [0x00000000ebb60000, 0x00000000edee0000, 0x0000000100000000)
   eden space 31232K, 71% used [0x00000000ebb60000,0x00000000ed128010,0x00000000ed9e0000)
   from space 2560K, 99% used [0x00000000edc60000,0x00000000ededc060,0x00000000edee0000)
   to space 2560K, 0% used [0x00000000ed9e0000,0x00000000ed9e0000,0x00000000edc60000)
   ParOldGen total 41536K, used 21451K [0x00000000c3200000, 0x00000000c5a90000, 0x00000000ebb60000)
   object space 41536K, 51% used [0x00000000c3200000,0x00000000c46f2e88,0x00000000c5a90000)
   PSPermGen total 21248K, used 9958K [0x00000000be000000, 0x00000000bf4c0000, 0x00000000c3200000)
   object space 21248K, 46% used [0x00000000be000000,0x00000000be9b9990,0x00000000bf4c0000)
   Card table byte_map: [0x0000000005570000,0x0000000005790000] byte_map_base: 0x0000000004f80000
   Polling page: 0x00000000001b0000
   Code Cache [0x0000000002570000, 0x00000000027e0000, 0x0000000005570000)
   total_blobs=545 nmethods=161 adapters=335 free_code_cache=48341Kb largest_free_block=49486272
   Compilation events (10 events):
   Event: 1.578 Thread 0x0000000008701800 nmethod 153 0x000000000262f790 code [0x000000000262f8e0, 0x000000000262f968]
   Event: 1.581 Thread 0x00000000086f8000 nmethod 154 0x0000000002637250 code [0x00000000026373a0, 0x0000000002637788]
   Event: 1.581 Thread 0x0000000008701800 155 com.sun.org.apache.xerces.internal.dom.DeepNodeListImpl::item (129 bytes)
   Event: 1.592 Thread 0x0000000008701800 nmethod 155 0x0000000002629f10 code [0x000000000262a0e0, 0x000000000262aa90]
   Event: 1.592 Thread 0x00000000086f8000 7 % com.sun.org.apache.xerces.internal.dom.DeepNodeListImpl::item @ 91 (129 bytes)
   Event: 1.599 Thread 0x00000000086f8000 nmethod 7% 0x0000000002638790 code [0x0000000002638900, 0x0000000002639098]
   Event: 1.622 Thread 0x0000000008701800 156 com.sun.org.apache.xerces.internal.dom.CommentImpl::getNodeType (3 bytes)
   Event: 1.623 Thread 0x0000000008701800 nmethod 156 0x000000000262f510 code [0x000000000262f640, 0x000000000262f698]
   Event: 1.651 Thread 0x00000000086f8000 157 com.sun.org.apache.xerces.internal.dom.NodeImpl::needsSyncData (15 bytes)
   Event: 1.651 Thread 0x00000000086f8000 nmethod 157 0x0000000002629d10 code [0x0000000002629e40, 0x0000000002629e98]
   GC Heap History (4 events):
   Event: 0.877 GC heap before
   {Heap before GC invocations=1 (full 0):
   PSYoungGen total 18176K, used 15616K [0x00000000ebb60000, 0x00000000ecfa0000, 0x0000000100000000)
   eden space 15616K, 100% used [0x00000000ebb60000,0x00000000ecaa0000,0x00000000ecaa0000)
   from space 2560K, 0% used [0x00000000ecd20000,0x00000000ecd20000,0x00000000ecfa0000)
   to space 2560K, 0% used [0x00000000ecaa0000,0x00000000ecaa0000,0x00000000ecd20000)
   ParOldGen total 41536K, used 16384K [0x00000000c3200000, 0x00000000c5a90000, 0x00000000ebb60000)
   object space 41536K, 39% used [0x00000000c3200000,0x00000000c4200010,0x00000000c5a90000)
   PSPermGen total 21248K, used 7592K [0x00000000be000000, 0x00000000bf4c0000, 0x00000000c3200000)
   object space 21248K, 35% used [0x00000000be000000,0x00000000be76a0f8,0x00000000bf4c0000)
   Event: 0.888 GC heap after
   Heap after GC invocations=1 (full 0):
   PSYoungGen total 18176K, used 2528K [0x00000000ebb60000, 0x00000000edee0000, 0x0000000100000000)
   eden space 15616K, 0% used [0x00000000ebb60000,0x00000000ebb60000,0x00000000ecaa0000)
   from space 2560K, 98% used [0x00000000ecaa0000,0x00000000ecd18030,0x00000000ecd20000)
   to space 2560K, 0% used [0x00000000edc60000,0x00000000edc60000,0x00000000edee0000)
   ParOldGen total 41536K, used 19005K [0x00000000c3200000, 0x00000000c5a90000, 0x00000000ebb60000)
   object space 41536K, 45% used [0x00000000c3200000,0x00000000c448f628,0x00000000c5a90000)
   PSPermGen total 21248K, used 7592K [0x00000000be000000, 0x00000000bf4c0000, 0x00000000c3200000)
   object space 21248K, 35% used [0x00000000be000000,0x00000000be76a0f8,0x00000000bf4c0000)
   }
   Event: 1.230 GC heap before
   {Heap before GC invocations=2 (full 0):
   PSYoungGen total 18176K, used 18144K [0x00000000ebb60000, 0x00000000edee0000, 0x0000000100000000)
   eden space 15616K, 100% used [0x00000000ebb60000,0x00000000ecaa0000,0x00000000ecaa0000)
   from space 2560K, 98% used [0x00000000ecaa0000,0x00000000ecd18030,0x00000000ecd20000)
   to space 2560K, 0% used [0x00000000edc60000,0x00000000edc60000,0x00000000edee0000)
   ParOldGen total 41536K, used 19005K [0x00000000c3200000, 0x00000000c5a90000, 0x00000000ebb60000)
   object space 41536K, 45% used [0x00000000c3200000,0x00000000c448f628,0x00000000c5a90000)
   PSPermGen total 21248K, used 8907K [0x00000000be000000, 0x00000000bf4c0000, 0x00000000c3200000)
   object space 21248K, 41% used [0x00000000be000000,0x00000000be8b2d18,0x00000000bf4c0000)
   Event: 1.239 GC heap after
   Heap after GC invocations=2 (full 0):
   PSYoungGen total 33792K, used 2544K [0x00000000ebb60000, 0x00000000edee0000, 0x0000000100000000)
   eden space 31232K, 0% used [0x00000000ebb60000,0x00000000ebb60000,0x00000000ed9e0000)
   from space 2560K, 99% used [0x00000000edc60000,0x00000000ededc060,0x00000000edee0000)
   to space 2560K, 0% used [0x00000000ed9e0000,0x00000000ed9e0000,0x00000000edc60000)
   ParOldGen total 41536K, used 21451K [0x00000000c3200000, 0x00000000c5a90000, 0x00000000ebb60000)
   object space 41536K, 51% used [0x00000000c3200000,0x00000000c46f2e88,0x00000000c5a90000)
   PSPermGen total 21248K, used 8907K [0x00000000be000000, 0x00000000bf4c0000, 0x00000000c3200000)
   object space 21248K, 41% used [0x00000000be000000,0x00000000be8b2d18,0x00000000bf4c0000)
   }
   Deoptimization events (9 events):
   Event: 0.164 Thread 0x00000000003cc800 Uncommon trap -12 fr.pc 0x00000000025db560
   Event: 1.174 Thread 0x00000000003cc800 Uncommon trap -34 fr.pc 0x0000000002600820
   Event: 1.174 Thread 0x00000000003cc800 Uncommon trap -34 fr.pc 0x0000000002600820
   Event: 1.174 Thread 0x00000000003cc800 Uncommon trap -34 fr.pc 0x0000000002600820
   Event: 1.174 Thread 0x00000000003cc800 Uncommon trap -34 fr.pc 0x0000000002600820
   Event: 1.699 Thread 0x00000000003cc800 Uncommon trap -34 fr.pc 0x00000000025f3c1c
   Event: 1.699 Thread 0x00000000003cc800 Uncommon trap -34 fr.pc 0x00000000025f3c1c
   Event: 1.699 Thread 0x00000000003cc800 Uncommon trap -34 fr.pc 0x00000000025f3c1c
   Event: 1.699 Thread 0x00000000003cc800 Uncommon trap -34 fr.pc 0x00000000025f3c1c
   Internal exceptions (10 events):
   Event: 2.185 Thread 0x00000000003cc800 Threw 0x00000000ed064298 at C:\jdk7u2_64p\jdk7u21\hotspot\src\share\vm\prims\jvm.cpp:1166
   Event: 2.186 Thread 0x00000000003cc800 Threw 0x00000000ed068500 at C:\jdk7u2_64p\jdk7u21\hotspot\src\share\vm\prims\jvm.cpp:1166
   Event: 2.187 Thread 0x00000000003cc800 Threw 0x00000000ed072058 at C:\jdk7u2_64p\jdk7u21\hotspot\src\share\vm\prims\jni.cpp:716
   Event: 2.187 Thread 0x00000000003cc800 Threw 0x00000000ed0721d0 at C:\jdk7u2_64p\jdk7u21\hotspot\src\share\vm\prims\jni.cpp:716
   Event: 2.187 Thread 0x00000000003cc800 Threw 0x00000000ed072c60 at C:\jdk7u2_64p\jdk7u21\hotspot\src\share\vm\prims\jvm.cpp:1166
   Event: 2.188 Thread 0x00000000003cc800 Threw 0x00000000ed079258 at C:\jdk7u2_64p\jdk7u21\hotspot\src\share\vm\prims\jvm.cpp:1166
   Event: 2.189 Thread 0x00000000003cc800 Threw 0x00000000ed07c518 at C:\jdk7u2_64p\jdk7u21\hotspot\src\share\vm\prims\jvm.cpp:1166
   Event: 2.190 Thread 0x00000000003cc800 Threw 0x00000000ed07f748 at C:\jdk7u2_64p\jdk7u21\hotspot\src\share\vm\prims\jvm.cpp:1166
   Event: 2.191 Thread 0x00000000003cc800 Threw 0x00000000ed088d78 at C:\jdk7u2_64p\jdk7u21\hotspot\src\share\vm\prims\jvm.cpp:1166
   Event: 2.192 Thread 0x00000000003cc800 Threw 0x00000000ed08c618 at C:\jdk7u2_64p\jdk7u21\hotspot\src\share\vm\prims\jvm.cpp:1166
   Events (10 events):
   Event: 2.189 loading class 0x000000000a79df00
   Event: 2.189 loading class 0x000000000a79df00 done
   Event: 2.189 loading class 0x00000000085e0f90
   Event: 2.190 loading class 0x00000000085e0f90 done
   Event: 2.190 loading class 0x000000000a147d70
   Event: 2.190 loading class 0x000000000a147d70 done
   Event: 2.191 loading class 0x000000000a22def0
   Event: 2.191 loading class 0x000000000a22def0 done
   Event: 2.192 loading class 0x000000000a79e050
   Event: 2.192 loading class 0x000000000a79e050 done
   Dynamic libraries:
   0x000000013f830000 - 0x000000013f863000 C:\Program Files\Java\jre7\bin\javaw.exe
   0x0000000077580000 - 0x0000000077729000 C:\Windows\SYSTEM32\ntdll.dll
   0x0000000077460000 - 0x000000007757f000 C:\Windows\system32\kernel32.dll
   0x000007fefc760000 - 0x000007fefc7cb000 C:\Windows\system32\KERNELBASE.dll
   0x000007fefdee0000 - 0x000007fefdfbb000 C:\Windows\system32\ADVAPI32.dll
   0x000007fefcd70000 - 0x000007fefce0f000 C:\Windows\system32\msvcrt.dll
   0x000007fefcad0000 - 0x000007fefcaef000 C:\Windows\SYSTEM32\sechost.dll
   0x000007fefcaf0000 - 0x000007fefcc1d000 C:\Windows\system32\RPCRT4.dll
   0x0000000077360000 - 0x000000007745a000 C:\Windows\system32\USER32.dll
   0x000007fefe900000 - 0x000007fefe967000 C:\Windows\system32\GDI32.dll
   0x000007fefce90000 - 0x000007fefce9e000 C:\Windows\system32\LPK.dll
   0x000007fefe970000 - 0x000007fefea39000 C:\Windows\system32\USP10.dll
   0x000007fefa350000 - 0x000007fefa544000 C:\Windows\WinSxS\amd64_microsoft.windows.common-controls_6595b64144ccf1df_6.0.7601.17514_none_fa396087175ac9ac\COMCTL32.dll
   0x000007fefcc20000 - 0x000007fefcc91000 C:\Windows\system32\SHLWAPI.dll
   0x000007fefcd40000 - 0x000007fefcd6e000 C:\Windows\system32\IMM32.DLL
   0x000007fefe7f0000 - 0x000007fefe8f9000 C:\Windows\system32\MSCTF.dll
   0x000000006ab70000 - 0x000000006ac41000 C:\Program Files\Java\jre7\bin\msvcr100.dll
   0x000000006a440000 - 0x000000006ab61000 C:\Program Files\Java\jre7\bin\server\jvm.dll
   0x000007fef4dc0000 - 0x000007fef4dc9000 C:\Windows\system32\WSOCK32.dll
   0x000007fefeb20000 - 0x000007fefeb6d000 C:\Windows\system32\WS2_32.dll
   0x000007fefdc50000 - 0x000007fefdc58000 C:\Windows\system32\NSI.dll
   0x000007fef9ac0000 - 0x000007fef9afb000 C:\Windows\system32\WINMM.dll
   0x0000000077750000 - 0x0000000077757000 C:\Windows\system32\PSAPI.DLL
   0x0000000070690000 - 0x000000007069f000 C:\Program Files\Java\jre7\bin\verify.dll
   0x0000000069e30000 - 0x0000000069e58000 C:\Program Files\Java\jre7\bin\java.dll
   0x000000006d800000 - 0x000000006d815000 C:\Program Files\Java\jre7\bin\zip.dll
   0x000000006b8e0000 - 0x000000006b8f9000 C:\Program Files\Java\jre7\bin\net.dll
   0x000007fefbf10000 - 0x000007fefbf65000 C:\Windows\system32\mswsock.dll
   0x000007fefbf00000 - 0x000007fefbf07000 C:\Windows\System32\wship6.dll
   0x000000006b8c0000 - 0x000000006b8d1000 C:\Program Files\Java\jre7\bin\nio.dll
   0x0000000069e20000 - 0x0000000069e2b000 C:\Program Files\Java\jre7\bin\management.dll
   0x0000000069a00000 - 0x0000000069b93000 C:\Program Files\Java\jre7\bin\awt.dll
   0x000007fefea40000 - 0x000007fefeb17000 C:\Windows\system32\OLEAUT32.dll
   0x000007fefdfc0000 - 0x000007fefe1c3000 C:\Windows\system32\ole32.dll
   0x000007fef9ec0000 - 0x000007fef9ed8000 C:\Windows\system32\DWMAPI.DLL
   0x0000000180000000 - 0x000000018004f000 C:\Users\johnny\Desktop\PokeMMO\lib\native\windows\lwjgl64.dll
   0x000007fef96a0000 - 0x000007fef97bd000 C:\Windows\system32\OPENGL32.dll
   0x000007fef9a90000 - 0x000007fef9abd000 C:\Windows\system32\GLU32.dll
   0x000007fef4540000 - 0x000007fef4631000 C:\Windows\system32\DDRAW.dll
   0x000007fef9b90000 - 0x000007fef9b98000 C:\Windows\system32\DCIMAN32.dll
   0x000007fefdc60000 - 0x000007fefde37000 C:\Windows\system32\SETUPAPI.dll
   0x000007fefca80000 - 0x000007fefcab6000 C:\Windows\system32\CFGMGR32.dll
   0x000007fefc7d0000 - 0x000007fefc7ea000 C:\Windows\system32\DEVOBJ.dll
   0x000007fefb7b0000 - 0x000007fefb7bc000 C:\Windows\system32\VERSION.dll
   0x000007fefa2a0000 - 0x000007fefa2f6000 C:\Windows\system32\uxtheme.dll
   0x000000000b5a0000 - 0x000000000c418000 C:\Windows\system32\ig4icd64.dll
   0x000007fef5dc0000 - 0x000007fef5dca000 C:\Windows\system32\atig6txx.dll
   0x0000000069d80000 - 0x0000000069e1f000 C:\Windows\system32\aticfx64.dll
   0x000007fee04c0000 - 0x000007fee05e5000 C:\Windows\system32\dbghelp.dll
   VM Arguments:
   jvm_args: -Dfile.encoding=UTF-8
   java_command: com.pokeemu.client.Client -ea
   Launcher Type: SUN_STANDARD
   Environment Variables:
   PATH=C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live;C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live;C:\Windows\system32;C:\Windows;C:\Windows\System32\Wbem;C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\;C:\Program Files (x86)\Windows Live\Shared;C:\Users\johnny\AppData\Local\Smartbar\Application\;C:\Program Files\Java\jre7\bin
   USERNAME=johnny
   OS=Windows_NT
   PROCESSOR_IDENTIFIER=Intel64 Family 6 Model 37 Stepping 5, GenuineIntel
   --------------- S Y S T E M ---------------
   OS: Windows 7 , 64 bit Build 7601 Service Pack 1
   CPU:total 2 (2 cores per cpu, 1 threads per core) family 6 model 37 stepping 5, cmov, cx8, fxsr, mmx, sse, sse2, sse3, ssse3, popcnt, tsc, tscinvbit
   Memory: 4k page, physical 3984048k(2309600k free), swap 7966236k(5932948k free)
   vm_info: Java HotSpot 64-Bit Server VM (23.21-b01) for windows-amd64 JRE (1.7.0_21-b11), built on Apr 4 2013 08:11:28 by "java_re" with unknown MS VC++:1600
   time: Tue May 28 18:43:46 2013
   elapsed time: 2 seconds
  • Guest ĐiŝaŝteɍƵaƞƴ
   By Guest ĐiŝaŝteɍƵaƞƴ
   Hallo allemaal,
   Ik moet nu mijn laatste appletje maken voor school het enige probleem is dat deze niet zo makkelijk is ik moet een lotto appletje maken dat er als het volgende uit moet gaan zien:

   Uploaded with ImageShack.us
   Je moet eerst zelf vier choice lists vullen met behulp van een for lus en daarna moet je op lotto klikken en verschijnen er 4 random getallen in de juiste volgorde van laag naar hoog en er kunnen er niet twe dezelfde zijn. Kan iemand me een beetje tips geven hoe ik dit het beste kan oplossen?
   Ik mag gebruik maken van de volgende uitleg:
   tluif.home.xs4all.nl/JavaCursus/JVB9.html
   Ik heb geprobeert er wat mee te doen maar het lukte me niet helemaal:   public int getallen = 4;
   public int lotto [] = new int [getallen];
   public boolean getrokken;

   for (int i=0;i<getallen ;i++ ) {
   do {
   getrokken = false;
   lotto[i] = (int)(24*Math.random()+1);
   for (int j=0;j<i ;j++ ) {
   if (lotto[i] == lotto[j]) {
   getrokken = true;
   } // end of if
   } // end of for
   } while (getrokken); // end of do-while

   } // end of for
   String tekst="";
   for (int i=0; i<6; i++) {
   tekst += lotto[i] + " ";
   } // end of for

   text.setText(tekst); //text is een textarea
   Nou het probleem is dat hij niet werkt ik krijg een foto code in java als ik op de knop druk om hem deze code te laten uitvoeren.
   Zou iemand me even uit de brand kunnen helpen zodat ik verder kan met mijn applet.
   Mvg
   DisasterZany

×
×
 • Create New...