Jump to content

Actie: Probeer CyberGhost VPN voor slechts €2,75 per maand!

 • Hoog gebruiksgemak en snelle VPN
 • Goede kwaliteit voor een scherpe prijs
 • Torrents, Usenet en Netflix mogelijk
 • Plus 6 maanden gratis en 45 dagen niet goed geld terug

Bezoek CyberGhost :goed:


Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation since 08/16/19 in Nieuwsbericht Comments

 1. 1 point
  Rechtbank Utrecht wijst vonnis tegen recidiverende aanbieder illegale IPTV pakketten De voorzieningenrechter te Utrecht heeft een recidiverende aanbieder X van illegale IPTV abonnementen veroordeeld tot een nieuw verbod met hogere dwangsom (€10.000/dag(deel) met max van €500.000) en opgave van identificerende gegevens van alle betrokkenen bij het aanbod van de illegale IPTV pakketten, de inkoopprijs ervan en de winst, ook op verbeurte van een dwangsom (€1.000/dag met max van €100.000). Tevens moet X €7.400 proceskosten aan BREIN betalen. X was eerder in de weer met set top boxen die naar illegale sites linkten, net zoals de door het Hof van Justitie EU in 2017 als inbreukmakend beoordeelde Filmspeler. Daarna legde hij zich toe op de verkoop van illegale IPTV pakketten die via een hyperlink toegang geven tot ongeautoriseerd aanbod van beschermde films, series en (live)streams van TV kanalen. Hiervoor kreeg zijn bedrijf op vordering van BREIN een rechterlijk verbod aan de broek waarna tussen BREIN en X in persoon een vaststellingsovereenkomst werd gesloten waarin hij onder meer €40.000 aan BREIN betaalde en zich verder moest onthouden van illegale handel. X ging echter via een katvanger opnieuw aan de gang met de verkoop van illegale IPTV pakketten via een tweetal sites. Deze werden op last van BREIN offline gehaald. De katvanger wilde echter zijn voorman niet noemen tot daags voor de zitting waarna hij onder meer bankbescheiden overlegde waaruit betalingen aan X tevoorschijn kwamen. Zelf was X via een tweetal andere sites weer aan de gang gegaan. Ditmaal op naam van zijn vriendin. Ter zitting overlegde BREIN op meerdere vlakken bewijs van de betrokkenheid van X die alles ontkende. De betalingen van de katvanger betroffen volgens hem de terugbetaling van een lening en verder zou hij enkel een email account voor Paypal betaling op naam van zijn vriendin aangemaakt hebben op verzoek van de Spanjaard Y en dus alleen als ‘doorgeefluik’ gefungeerd hebben. Aangezien van ene Y geen spoor is te bekennen en zijn gegevens niet kloppen, houdt de rechtbank het erop dat X deze keer als het ware zijn eigen katvanger heeft gespeeld. Met betrekking tot de eerdere recidive zijn de vorderingen overigens niet toegewezen wegens gebrek aan spoedeisend belang omdat die twee sites al langer zijn gestopt. Daar zou desgewenst een aparte procedure over gevoerd kunnen worden. BREIN gaat nu eerst aan de slag met het ten uitvoer leggen van het huidige vonnis. Het opgelegde vonnis door de Rechtbank is als PDF te lezen onder deze link. Bron: BREIN
 2. 1 point
  De uitspraak van dit EU Hof gaat puur en alleen om een aanvulling op de wel al volgens Artikel 8 verplichte afgifte van de NAW gegevens (Naam, Adres, Woonplaats). BREIN heeft over dit arrest zijn/haar eigen verklaring. Artikel 8 van de Handhavingsrichtlijn bepaalt dat Lidstaten het mogelijk moeten maken om adresgegevens te vorderen in geval van inbreuk. De Duitse rechter heeft de hoogste Europese rechter (HvJEU) gevraagd of dit naast naam-, adres- en woonplaatsgegevens (NAW) ook gegevens als telefoonnummer, emailadres en IP-nummers omvat. Het HvJEU heeft geoordeeld dat adres in artikel 8 van de richtlijn enkel NAW betekent maar dat het de lidstaten vrijstaat om in de mogelijkheid voorzien om verstrekking van telefoonnummer, emailadres en IP-nummer te gelasten indien daarbij een juist evenwicht wordt gevonden. Artikel 8 bevat alleen een minimumnorm. In Nederland kan meer gevorderd worden op basis van de rechtspraak, met name het Lycos arrest van de Hoge Raad uit 2005 dat criteria geeft voor de afgifte van identificerende gegevens. BREIN kan dus zo nodig ruimere identificerende gegevens dan enkel naam-,adres- en woonplaatsgegevens vorderen in de aanpak van illegale diensten en de beheerders en uploaders daarvan. Dat is van belang wanneer de NAW-gegevens niet betrouwbaar of herleidbaar zijn tot de inbreukmaker, dat is meestal het geval wanneer zulke gegevens, als zij al gevraagd worden, niet worden geverifieerd. Bron: BREIN
 3. 1 point
  Het Europese Hof heeft overduidelijk meer respect voor de privacy dan de Amerikaanse Gerechtshoven, maar de Europese Lidstaten kunnen uiteraard nog altijd hun eigen wetgeving toepassen of aanpassen.
 4. 1 point
  Ik ben zelf helemaal geen gamer, maar ik kan me helemaal vinden in de argumenten van Team-Xecute om te proberen de standaard betiteling van Piraterij hier weg te krijgen en daarvoor in de plaats vrijheid van het beoefenen en ontdekken van Wetenschap en Techniek. Geef de jeugd meer teugels om de toekomst te verzekeren van technieken waar de mensheid bij gebaat is.
 5. 1 point
  Hof Amsterdam wijst blokkering van The Pirate Bay toe Vanavond wees het Hof Amsterdam arrest in de The Pirate Bay blokkeringszaak die BREIN in 2010 heeft aangespannen tegen internet access providers Ziggo en XS4ALL. Ondanks alle pogingen die sinds 2005 zijn ondernomen om de site te stoppen, volhardt deze in haar illegale aanbod. Blokkering van toegang tot volhardende illegale sites is van belang om de schade voor rechthebbenden te beperken. Het Hof bevestigt het oorspronkelijke vonnis uit 2012 en veroordeelt de ISP’s tot betaling van de volledige proceskosten. Uiteraard is het van belang om naast The Pirate Bay ook de toegang tot andere populaire illegale sites te blokkeren. Acties daarvoor zijn in voorbereiding. Van 2012 tot 2014 blokkeerden Nederlandse providers toegang tot de site waarop Nederlands bezoek met meer dan 80% daalde. De blokkering werd toen opgeheven door het Hof Den Haag omdat de effectiviteit zou worden ondermijnd doordat gebruikers naar andere illegale sites konden. De Hoge Raad vernietigde dat oordeel eind 2015 wegens de onjuiste maatstaf: Een maatregel tegen The Pirate Bay moet effectief zijn ten aanzien van The Pirate Bay en niet ook andere sites, die BREIN één voor één mag aanpakken in plaats van allemaal tegelijk. Ook stelde de Hoge Raad vragen van uitleg aan de hoogste Europese rechter (HvJEU) die daarop in 2018 oordeelde dat naast de gebruikers van The Pirate Bay ook de site zelf inbreuk maakt door het organiseren van het illegale aanbod. Vervolgens verwees de Hoge Raad de zaak naar het Hof Amsterdam om opnieuw de effectiviteit van de maatregel te beoordelen. Dat oordeel is nu geveld. De site wordt overigens al sinds eind 2018 geblokkeerd op basis van voorlopige rechterlijke bevelen die BREIN haalde tegen Ziggo en XS4ALL en tegen de andere grote internet providers. Sinds die blokkering is het Nederlandse gebruik met 80 tot 90% gedaald zo wijst onafhankelijk onderzoek uit. “Blokkering is te omzeilen maar de verreweg de meeste consumenten die tegen een blokkering oplopen, houden zich daar niet mee bezig. Ongehinderd naar een illegale site kunnen is iets heel anders dan hardnekkig volhouden met inbreuk maken, dat is de meeste mensen een brug te ver”, zegt BREIN directeur Tim Kuik. Het gaat om een zogeheten dynamische blokkering van IP-adressen en domeinnamen van The Pirate Bay en van proxies en mirrors voor die site. Dat wil zeggen dat BREIN de adressen en domeinen monitort en periodiek wijzigingen doorgeeft aan de providers die daarop blokkeren of deblokkeren. Omdat ten tijde van het oorspronkelijke vonnis de mirrors en proxies nog geen rol speelden, zijn die in het arrest nog niet meegenomen maar, zo overweegt het Hof, dat kan via toekomstige bevelen wel zoals ook nu via de voorlopige bevelen het geval is. Het stoppen van illegaal aanbod is van essentieel belang omdat makers en alle mensen bij legale diensten hun brood verdienen met de verkoop van hun werk. Met die opbrengst wordt ook weer nieuwe ‘content’ geproduceerd zoals boeken, films, series, muziek en games. Illegale aanbieders steken alle winst in eigen zak. Makers en rechthebbenden zien er geen cent van terug maar derven wel inkomsten. Onderzoek wijst uit dat door elke 10 illegale consumpties er meer dan 3 legale verkopen verloren gaan. Dat betekent dat de schade voor de creatieve sectoren alleen al in Nederland in de honderden miljoenen loopt. BREIN doet er alles aan om illegale diensten te stoppen en de anonieme betrokkenen erachter te identificeren. Dat laatste blijkt vaak niet mogelijk omdat hun gegevens niet worden geverifieerd door de hosting providers die de sites onderdak geven en met het internet in verbinding stellen. Ook laten providers hun diensten vaak doorverkopen door buitenlandse diensten die geen herleidbare gegevens hebben. Nederlandse providers sluiten illegale sites wel na melding door BREIN af maar omdat ze anoniem zijn kunnen zij zo weer bij een ander verder, vaak in het buitenland en wordt de ware plaats waar de site staat vaak verhuld. Daarom is het van belang dat de toegang tot illegale sites ook voor consumenten kan worden geblokkeerd. Uiteindelijk is de handhaving tegen piraterij ook voor consumenten van belang omdat daarmee de productie van nieuwe entertainment content en de ontwikkeling van nieuwe diensten veilig wordt gesteld. Bron: BREIN
 6. 1 point
  Uitspraak in blokkeringszaak The Pirate Bay op komst Volgende week dinsdag 2 juni om 18:15 uur wijst het Hof Amsterdam arrest in de The Pirate Bay blokkeringszaak die BREIN in 2010 heeft aangespannen tegen internet access providers Ziggo en XS4ALL. Ondanks alle pogingen die sinds 2005 zijn ondernomen om de site te stoppen, volhardt deze in haar illegale aanbod. Blokkering van toegang tot volhardende illegale sites is van belang om de schade voor rechthebbenden te beperken. Uiteraard is het van belang om naast The Pirate Bay ook de toegang tot andere populaire illegale sites te blokkeren. Van 2012 tot 2014 blokkeerden Nederlandse providers toegang tot de site waarop Nederlands bezoek met meer dan 80% daalde. De blokkering werd toen opgeheven door het Hof Den Haag omdat de effectiviteit zou worden ondermijnd doordat gebruikers naar andere illegale sites konden. De Hoge Raad vernietigde dat oordeel eind 2015 wegens de onjuiste maatstaf: Een maatregel tegen The Pirate Bay moet effectief zijn ten aanzien van The Pirate Bay en niet ook andere sites, die BREIN één voor één mag aanpakken in plaats van allemaal tegelijk. Bron: BREIN
This leaderboard is set to Amsterdam/GMT+02:00
×
×
 • Create New...